Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

ŠKOLÁCI

JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠKOLÁKOV
  • Doučovanie do školy.
  • Príprava na prijímacie pohovory na stredné školy.
  • Prijímacie skúšky na 8-roč. gymnáziá pre piatakov.
KURZ PRE ŠKOLÁKOV POMÁHA ŽIAKOM
  • Spraviť pokrok pri štúdiu jazyka v škole.
  • Upevniť osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu.
  • Komunikovať v cudzom jazyku.
  • Zlepšiť školské výsledky.
V PONUKE SÚ DVA TYPY KURZOV
INDIVIDUÁLNY KURZ

Je najefektívnejšia a najrýchlejšia forma učenia sa, pri ktorej sa venuje lektor iba Tebe. Hodiny sú pravidelné a intenzita vyučovania je veľmi vysoká.

16 € / 45 min.
22 € / 60 min.
32 € / 90 min.
SKUPINA

Skupina vytvorená Tebou a Tvojim spolužiakom alebo kamarátom.

Cena sa vydelí počtom študentov
Ponúkané jazyky: anglický a nemecký
Top