Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

ŠKOLÁCI

JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠKOLÁKOV
  • Na hodinách sa používajú učebnice, ktoré má dieťa v škole
  • Učiteľ mu dovysvetľuje látku, precvičí problémové oblasti, pomôže s domácimi úlohami, pripraví na písomky a pod.
KURZ PRE ŠKOLÁKOV POMÁHA ŽIAKOM
  • Spraviť pokrok pri štúdiu jazyka v škole.
  • Upevniť osvojené gramatické štruktúry a slovnú zásobu.
  • Komunikovať v cudzom jazyku.
  • Zlepšiť školské výsledky.

TYPY KURZOV

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 osoba
18 € / 45 min.
24 € / 60 min.

Termíny a počet hodín v týždni si určujete Vy
Čas: 13:00 - 17:00

INDIVIDUÁLNY KURZ
2 osoby
10 € osoba/ 45 min.
14 € osoba/ 60 min.

Termíny a počet hodín v týždni si určujete Vy
Čas: 13:00 - 17:00

MINI SKUPINOVÝ KURZ
3 osoby
osoba 10 € / 60 min.
MINI SKUPINOVÝ KURZ
4 osoby
osoba 8 € / 60 min.
Ponúkané jazyky: anglický, nemecký, ruský
Top