Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

PRE FIRMY

Získajte nové vedomosti a sebavedomie vo firemnom jazykovom kurze.

Jazyková škola zabezpečuje firemné jazykové kurzy ako systematické jazykové vzdelávanie pre úspešné spoločnosti, ktoré investujú do odborného rozvoja svojich zamestnancov.

Efektívne podľa Vašich potrieb a požiadaviek

Našim cieľom je v maximálne možnej miere prispôsobiť sa potrebám a cieľom Vašej firmy. Po vzájomnej konzultácii nastavíme kurz tak, aby vaši zamestnanci dosiahli ešte väčšie odborné zručnosti, boli motivovaní a pridanú hodnotu aktívne využívali v pracovnom procese.

Vstupný audit

Na začiatku firemného jazykového kurzu je vstupný rozhovor o predstavách a požiadavkách na firemný jazykový kurz. Špecifikuje sa čas, intenzita a priestory pre firemný jazykový kurz. Získavajú a zisťujú sa individuálne požiadavky na lektora. Po špecifikácií všetkých požiadaviek Vám potom ponúkneme vstupný audit, ktorým analyzujeme doterajšie znalosti účastníkov firemného jazykového kurzu. Za takýto audit Vaša spoločnosť neplatí žiadne poplatky a je zdarma.

Priebeh, kontrola a spätná väzba firemných jazykových kurzov

Pokiaľ si želáte, môže sa počas celého priebehu firemného jazykového kurzu uskutočňovať priebežná kontrola – priebežné vedomostné testy, ktoré starostlivo monitorujeme. Spätnú väzbu poskytujeme na základe dosiahnutých súhrnných výsledkov informujeme priamo účastníkov kurzu písomnou aj ústnou formou a zároveň aj manažment spoločnosti, ktorý má priebeh firemného jazykového kurzu na starosti.

Cenová kalkulácia a platobné podmienky

Cena je rôzna a záleží od uvedených základných kritérií:

podľa počtu ľudí v skupine a náročnosti a špecifikách jazykového kurzu.

Platobné podmienky po vzájomnej dohode.

V prípade vážneho záujmu nás kontaktujte pre vypracovanie základnej cenovej ponuky pre Vás!

Ponúkané jazyky: anglický, nemecký, ruský, španielsky

Kurzy prebiehajú v priestoroch Vašej firmy alebo u nás.

Top