Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

Cenník neúradných prekladov
Čeština Angličtina
Nemčina
Francúzština
Maďarčina
Ruština
Chorvátčina
Ukrajinčina
Estónčina
Litovčina
Lotyština
preklad do/z slovenčiny 12 € 14 € 16 € 17 € 18 €

Cenník úradne overených prekladov (súdne preklady)
Úradný preklad z/do češtiny 20 €
Úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny 24 €
  • Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
  • Cena je uvedená za preklad 1 normostrany (1800 znakov vrátane medzier) zdrojového textu v bežnom termíne.
  • Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra.
  • Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana.
  • Pri špecifických textoch a dokumentoch, sa cena stanovuje individuálne.
Cenník tlmočenia
Čeština Angličtina
Nemčina
Francúzština
Maďarčina
Ruština
Chorvátčina
Ukrajinčina
Estónčina
Litovčina
Lotyština>
Konzekutívne tlmočenie a tlmočenie na diaľku.
Účtovaná jednotka 1 hod.
od 25 € od 30 € od 30 € od 35 € od 35 €
Top