Jazyková škola

Individuálne aj skupinové hodiny.

MATURANTI

Efektívna príprava na maturitu!
VÝHODY KURZU
  • Analýza a vyhodnotenie tvojej súčasnej úrovne anglického jazyka.
  • Okruhy a témy maturitných otázok.
  • Precvičovanie konverzačných otázok.
  • Používanie vhodnej gramatiky a slovnej zásoby v rôznych situáciach.
  • Nácvik maturitných testov.
  • Nácvik písomnej formy esejí.
  • Aktívne čítanie a zdokonalovanie čítacej techniky.
  • Počúvanie, rozlišovanie a porozumenie základných akcentov angličtiny pomocou multimédií.
V PONUKE SÚ DVA TYPY KURZOV
INDIVIDUÁLNY KURZ

Je najefektívnejšia a najrýchlejšia forma učenia sa, pri ktorej sa venuje lektor iba Tebe. Hodiny sú pravidelné a intenzita vyučovania je veľmi vysoká.

16 € / 45 min.
22 € / 60 min.
32 € / 90 min.
SKUPINA

Skupina vytvorená Tebou a Tvojim spolužiakom alebo kamarátom.

Cena sa vydelí počtom študentov
Ponúkané jazyky: anglický a nemecký
Top